Створення: 19.02.2016

Повідомлення про проведення загальних зборів – 25/03/2016

Публічне акціонерне товариство “Новокаховський річковий порт” скликає загальні збори акціонерів 25.03.2016 р. о 15:00 за адресою товариства: Херсонська обл., м.Таврійськ, вул.Портова, 1б, кімн. 3, з таким порядком денним:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Звіт про результати діяльності за 2015р.
 3. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
 4. Затвердження результатів діяльності, балансу і розподілу прибутку за 2015р.
 5. Затвердження укладених значних правочинів.
 6. Попереднє схвалення значних правочинів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 21.03.16.

З матеріалами зборів можна ознайомитись у робочий час у приймальні товариства, звернувшись до генерального директора Філь Т.Г.

Реєстрація учасників зборів 25.03.16 з 14:30 по 14.50 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фін-госп. діяльності (тис.грн.) (2015/2014):

 • Усього активів 10931/7643.
 • Основні засоби 5944/5236.
 • Довгострокові фін. інвестиції 20/20.
 • Запаси 4762/1726.
 • Сумарна дбт заборгованість 204/329.
 • Грошові кошти 1/332.
 • Нерозподілений прибуток 3264/1.
 • Власний капітал 9621/6358.
 • Статутний капітал 2010/2010.
 • Поточні зобов’язання 15/15.
 • Чистий прибуток 3264/1.
 • Кількість акцій 40200000/40200000.
 • Чисельність працівників 41/33.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Бюлетень. Цінні папери України» № 31 (4319) від 19.02.16.