Створення: 09.11.2018

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій, які мають право на участь у загальних зборах – 10/11/2018

Відповідно до ст.35 Закону України «Про акціонерні твариства» надаємо інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ «Новокаховський річковий порт», які скликаються 10.11.2018р.

Станом на 06.11.2018р.:

  • загальна кількість акцій у випуску товариства – 40 200 000;
  • кількість голосуючих акцій – 34 961 602.