Створення: 01.05.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 30/04/2015

  • Рiшенням загальних зборiв вiд 30.04.2015 звiльнений голова наглядової ради Лашкул Володимир Григорович, володiє 1,97% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 03.05.2012. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
  • Рiшенням загальних зборiв вiд 30.04.2015 звiльнена член наглядової ради Стародубець Вiктор Андрiйович, володiє 0,003% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 03.05.2012. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
  • Рiшенням загальних зборiв вiд 30.04.2015 звiльнена член наглядової ради Гавриленко Тетяна Вiкторiвна, акцiями не володiє, перебувала на посадi з 03.05.2012. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
  • Рiшенням загальних зборiв вiд 30.04.2015 звiльнена голова ревiзiйної комiсiї Грибанова Оксана Василiвна, володiє 0,000005% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 18.02.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
  • Рiшенням загальних зборiв вiд 30.04.2015 звiльнена член ревiзiйної комiсiї Аралiна Тетяна Степанiвна, володiє 0.00002% акцiй, перебувала на посадi з 18.02.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
  • Рiшенням загальних зборiв вiд 30.04.2015 обраний головою наглядової ради термiном на три роки Лашкул Володимир Григорович, володiє 1,97% акцiй в статутному капiталi, попередня посада голова наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • Рiшенням загальних зборiв вiд 30.04.2015 обраний членом наглядової ради термiном на три роки Стародубець Вiктор Андрiйович, володiє 0,003% акцiй в статутному капiталi, попередня посада член наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • Рiшенням загальних зборiв вiд 30.04.2015 обрана членом наглядової ради термiном на три роки Гавриленко Тетяна Вiкторiвна, акцiями не володiє, попередня посада член наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • Рiшенням загальних зборiв вiд 30.04.2015 обрана головою ревiзiйної комiсiї термiном на три роки комiсiї Грибанова Оксана Василiвна, володiє 0,000005% акцiй в статутному капiталi, попередня посада голова ревiзiйної комiсiї. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
  • Рiшенням загальних зборiв вiд 30.04.2015 обрано членом ревiзiйної комiсiї термiном на три роки Аралiна Тетяна Степанiвна, володiє 0.00002% акцiй в статутному капiталi, попередня посада член ревiзiйної комiсiї. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.