Створення: 18.04.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 18/04/2017

Рiшенням загальних зборiв вiд 18.04.2017 звiльнений голова наглядової ради ПАТ «Новокаховський рiчковий порт» Лашкул Володимир Григорович, володiє 1,97% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 30.04.2015. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 18.04.2017 звiльнений член наглядової ради ПАТ «Новокаховський рiчковий порт» Стародубець Вiктор Андрiйович, володiє 0,003% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 30.04.2015. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 18.04.2017 звiльнена член наглядової ради ПАТ «Новокаховський рiчковий порт» Гавриленко Тетяна Вiкторiвна, акцiями не володiє, перебувала на посадi з 30.04.2015. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 18.04.2017 звiльнена голова ревiзiйної комiсiї ПАТ «Новокаховський рiчковий порт» Грибанова Оксана Василiвна, володiє 0,000005% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 30.04.2015. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд18.04.2017 звiльнена член ревiзiйної комiсiї ПАТ «Новокаховський рiчковий порт» Аралiна Тетяна Степанiвна, володiє 0.00002% акцiй, перебувала на посадi з 30.04.2015. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 18.04.2017 обраний головою наглядової ради ПрАТ «Новокаховський рiчковий порт» термiном на три роки Лашкул Володимир Григорович, володiє 1,97% акцiй в статутному капiталi, попередня посада голова наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 18.04.2017 обраний членом наглядової ради ПрАТ «Новокаховський рiчковий порт» термiном на три роки Стародубець Вiктор Андрiйович, володiє 0,003% акцiй в статутному капiталi, попередня посада член наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 18.04.2017 обрана головою ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Новокаховський рiчковий порт» термiном на три роки комiсiї Грибанова Оксана Василiвна, володiє 0,000005% акцiй в статутному капiталi, попередня посада голова ревiзiйної комiсiї. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 18.04.2017 обрано членом ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Новокаховський рiчковий порт» термiном на три роки Аралiна Тетяна Степанiвна, володiє 0.00002% акцiй в статутному капiталi, попередня посада член ревiзiйної комiсiї. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 18.04.2017 звiльнена генеральний директор ПАТ «Новокаховський рiчковий порт» Фiль Тетяна Григорiвна, акцiями не володiє, на посадi перебувала з 18.02.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 18.04.2017 обрана генеральний директор ПрАТ «Новокаховський рiчковий порт» термiном до переобрання Фiль Тетяна Григорiвна, акцiями не володiє, попередня посада генеральний директор. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 18.04.2017 обрана членом наглядової ради ПрАТ «Новокаховський рiчковий порт» термiном на три роки Апаренко Катерина Сергiївна, акцiями не володiє, попередня посада директор з продажу i маркетингу ТОВ «Холдiнг Iнфоспорт Груп». Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.