Створення: 16.03.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 15/03/2016

Рiшенням наглядової ради вiд 15.03.2016р., в зв’язку з неможливiстю з об’єктивних причин виконувати обов’язки генерального директора Фiль Тетяною Григорiвною (на посадi з 18.02.2011р., акцiями не володiє), т.в.о. генерального директора на невизначений термiн призначений Стародубець Вiктор Андрiйович, попередня посада iнженер з охорони працi, володiє 0,003% акцiй. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.