Створення: 17.12.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 14/12/2012

Наказом керівника з 14.12.12 призначена на вакантну посаду на невизначений термін головбух Доценко Ірина Станіславівна, акціями ПАТ не володiє, попередня посада – головбух. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Генеральний директор Філь Тетяна Григорівна