Створення: 11.04.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 11/04/2013

Наказом керівника від 11.04.13 звiльнена: головбух Доценко Ірина Станіславівна, на посадi з 14.12.12, акціями не володіє; призначена на невизначений термін головбухом Литвиненко Тетяна Олександрівна, акціями не володіє, попередня посада головбух, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Генеральний директор Філь Тетяна Григорівна.