Створення: 10.05.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 03/05/2012

Рішенням загальних зборів акціонерів 03.05.12 звiльнені члени Наглядової ради, які  перебували на посадi з 18.01.11: Лашкул Сергій Володимирович, акціями АТ не володіє; Мороз Тарас Вікторович, акціями АТ не володіє. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Генеральний директор Філь Тетяна Григорівна