Створення: 27.04.2017

Рiшенням про змiнену типу акцiонерного товариства – 18/04/2017

Рiшенням зборiв акцiонерiв 18.04.2017 змiнено тип акцiонерного товариства з публiчного на приватне. Вiдповiднi змiни внесенi до ЄДР 27.04.2017. Повне найменування товариства до змiни: публiчне акцiонерне товариство «Новокаховський рiчковий порт»; пiсля змiни: приватне акцiонерне товариство «Новокаховський рiчковий порт».