Створення: 21.12.2011

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 18/02/2011

Рішенням загальних зборів акціонерів 18.02.11 звiльнені: члени правління Лапонова Марина Василівна, акціями ВАТ не володiє, перебувала на посадi з 14.03.09, Шарап Володимир Вікторович, акціями ВАТ не володiє, перебував на посадi з 14.03.09, Каховський Валентин Костянтинович, акціями ВАТ не володiє, перебував на посадi з 14.03.09, Клюєв Віктор Іванович, акціями ВАТ не володiє, перебував на посадi з 14.03.09; член Наглядової ради ТОВ «Трейдінг Спорт Промоушн», володiє 24,0% акцій ВАТ, перебував на посадi з 25.10.08; член РК Чорнобай Петро Данилович, володiє 0,02% акцій ВАТ, перебував на посадi з 14.03.09, ТОВ ”Холдінг Інфоспорт Груп”, володiє 1,3% акцій ВАТ, перебував на посадi з 25.10.08. Тим же рішенням терміном на 3 роки призначені члени Наглядової ради – представники акціонера-юридичної особи, що володіє 24,0%: Лашкул Сергій Володимирович, Мороз Тарас Вікторович, Гавриленко Тетяна Вікторівна. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначені особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Генеральний директор Філь Тетяна Григорівна.